Välkommen till Nppr.se

Här är en sida för dig som vill veta mer om den nordiska prostitutionslagen och allt vad den innebär. Bland annat kommer vi mest rikta in oss på Sverige men även de andra nordiska länderna för att se hur lagen kom till och vad som faktisk gäller. Här kan du även kunna läsa om kända svenska feminister så som Petra Östergren och Susanne Dodillet. En sida som alltså helt kommer riktas mot kvinnofriden och prostitutionens historia.