Bygg ett enkelt gym till företaget

Det finns flertalet fördelar med att skaffa ett enkelt gym till företaget. Delvis kan företaget få en större attraktionskraft och friskare personal. Vi vet att fysisk aktivitet kan förebygga ohälsa till skillnad från för mycket stillasittande arbete. En bra anledning till att öka fysisk aktivitet är till exempel att det minskar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, cancer och diabetes.

En annan fördel är att de som arbetar på företaget enklare tillgång till fysisk aktivitet, så medarbetarna behöver inte längre tänka på vilket gym de ska anmäla sig till. De behöver inte heller fundera över när de ska träna eller om de har tid att träna. Genom att erbjuda träning under arbetstid, finns det en större chans att hälsan blir ett prioriterat mål.

Träna tillsammans

Att träna tillsammans med dina medarbetare kan dessutom både öka motivationen och glädjen i arbetslaget. Det har också visat sig att små rörelsepauser under arbetsdagen kan öka produktiviteten i arbetet. I vår hektiska värld är gym på företag en lösning på många av de faktorer som kan skapa ohälsa, samtidigt som det är en lösning till att minska antalet sjukdomar och sjukskrivningar. Hos Gymkompaniet finns det ett brett utbud av olika redskap som kan anpassas efter företagets storlek och möjligheter.