Visa vem du är med en namnskylt

Det är viktigt för både besökare och patienter att de direkt kan se vem de pratar med på mottagningen. Det gör också att det känns tryggare när det finns ett namn att leta efter och hänvisa till. Beställ här när du behöver nya namnskyltar.

Underlätta den första kontakten

De flesta upplever att det är enklare att ta kontakt när de direkt kan tilltala någon med dennes namn. Det är dessutom viktigt att den första kontakten går smidigt och flyter naturligt för att etablera relationen mellan personal och patient eller besökare. När du till exempel har en anhörig som får hjälp av vården kan en namnskylt också visa vilket yrke den du pratar med har. För att inte nämna hur viktigt det är att kunna visa vem som gör vad.

Ge namn åt ett ansikte

En namnskylt kan verka vara en onödig detalj för de flesta. Men tänk dig själv när du till exempel går och handlar. Att kunna se vem det är som sitter i kassan inger ett större förtroende än ett anonymt ansikte som ska ta emot dina pengar eller hantera dina varor. Ännu viktigare är det i situationer där förtroendet är avgörande för en person som behöver hjälp med något personligt.