Val i Sverige 2022

Som de flesta kanske har koll på så är det val i Sverige nu 2022. Det är viktigt i en demokrati som vårt land att alla gör sin röst hörd och går och gör sina val. För den som är röstberättigad så kan di röst göra skillnad. Du väljer det parti som du står närmast.

Vi är i mångas ögon ett föregångsland och så klart så vill vi fortsättningsvis vara det. Men det är du som har möjligheten att skapa förändringar genom val som sker var fjärde år. Den 11 september så är det valdag och vi kan gå till de röstlokaler som sätts upp och göra våra val. Det kommer även finnas möjlighet att förtidsrösta och alla röstberättigade kommer att få information i sin brevlådor.

Vid varje val så brukar det finnas valkompasser i olika tidningar. Vi har valt Expressens men det finns andra tidningar också som kör denna kompass så här inför valet. Då kan man som privatperson få en bild var man står i det politiska. Det är viktigt att man tar ställning i vissa frågor för att kunna se vilket parti man ligger närmast. Om du inte alls vill rösta så är det bättre att lägga en blank röst än att inte rösta alls.