Viktigt att det går rätt till vid elinstallationer

Enligt en undersökning som gjordes 2019 har var tredje svensk någon gång gjort en obehörig elinstallation. Det är rentav livsfarligt om du inte vet vad du håller på med och dessutom kan det orsaka elbränder. Var därför noga med att kontakta en firma vid fasta installationer. Du kan få bra hjälp vid elinstallationer av en behörig elfirma.

Hemförsäkring

Om något händer efter att du själv utfört ett elarbete som egentligen behöver göras av en certifierad firma, då kommer inte någon försäkring att täcka skadorna. Det vore väldigt olyckligt om huset skulle brinna ner på grund av ett dåligt utfört arbete, Det är därför viktigt att du har koll på vilka regler som gäller när du utför arbeten med el hemma. Regler för installation av el hittar du här.

Dusch- och badrum

Elinstallationer i dusch- och badrum får du aldrig göra själv. Endast behörig kan utföra en elinstallation i våtutrymmen. Anledningen till det är väldigt enkel, el och vatten är en mycket dålig kombination. Skulle någonting i badrummet bli strömförande kan det leda till allvarlig skada och i värsta fall, dödsfall. Regler för el finns uppsatta för att skydda oss även om du tror att du klarar av det.