Susan Dodillet

Susanne Dodillet blev känd i Sverige genom sin avhandling ”Är sex arbete?” som publicerades 2009 och fick ett stort genomslag i den sexualpolitiska debatten. Inte minst då Dodillet jämför de diametralt olika svenska och tyska prostitutionslagarna. Susanne Dodillet har en unik inblick i båda länderna då hon föddes i Tyskland 1977, gick i skolan i Österrike och flyttade till Sverige 2001. Med en Master i kulturpedagogik från universitetet i Hildesheim och en doktorsavhandling i idéhistoria från Göteborgs Universitet, har hon kunnat belysa olika syn på lagstiftning och prostitution.

Avhandling

I den sexhundra sidor långa avhandlingen ”Är sex arbete?” jämförs alltså den svenska och tyska sexköpslagstiftningen. Avhandlingen tar i slutändan fram ett förslag på en ny sexköpspolitik som går ut på att ge prostituerade fler sociala rättigheter, som exempelvis rätt till pension. Tyskland legaliserade prostitution ungefär samtidigt som Sverige kriminaliserade sexköpare men inte sexsäljare. I Tyskland intervjuades prostituerade om sin situation.

Dodillet menar de tyska prostituerade har hörts mer i debatten och kan styra sina liv på ett helt annat sätt än i Sverige, där de genom att inte ha några rättigheter reducerats till icke-människor. Dodillot anser att villkoren för prostituerade bör förbättras vilket de som kritiserat avhandlingen menar är av underordnad natur. Prostitution är ett samhällsproblem och det löser inget bara för att de prostituerade säger att de är nöjda med sin situation. Dodillets opponent Brian Palmer beskrev avhandligen som mästerligt välbelagd, men den blev ändå anmäld för förvanskning av historieskrivning och källcitat, dock frikänd av Göteborgs universitet.

Arbete

Idag arbetar Susanne Dodillet som lektor i idéhistoria vid Göteborgs Universitet. Aktuella forskningsprojekt handlar inte längre om de prostituerades situation, men Dodillet fortsätter alltjämt att jämföra situationen i Sverige och Tyskland. Nu genom synen på särbegåvning i Sverige, DDR och Västtyskland efter 1945. I ett sidoprojekt undersöker hon också hur lärarutbildningar skiljer sig åt i Sverige och Tyskland. Som samordnare för Centre for Sex Work Research and Policy Europe och genom att föreläsa i ämnen som sexualpolitik, jämställdhet och feminism är hon fortfarande aktiv i den sexualpolitiska samhällsdebatten.

Samhällsdebattör

I diskussionerna som främst följde efter Susanne Dodillets avhandling kunde man se att sexualpolitik är ett svårdebatterat ämne. Insatta personer med hög etik kunde se saken från olika håll då lagarna både i Tyskland och Sverige var menade för de prostituerades bästa. Författaren och kritikern Nina Lekander kommenterade avhandlingen i Expressen där hon menar att Dodillet rört om bland de svenska radikalfeministerna med tysk queerfeminism.

Kritik framfördes bland annat av Kajsa Ekis Ekman Ekman i Dagens Nyheter som menade att den svenska lagen visst tagit avstamp i de prostituerades åsikter. Susanne Dodillet har dock besvarat alla inlägg i debatten och motbevisat kritiken. I en artikel i Newsmill 2010 fortsatte Dodillet att diskutera frågan om prostitution enbart skulle handla om mäns våld av kvinnor eller om det istället borde handla mer om att göra livet bättre för de som försörjer sig i yrket.

Dodillet har även skrivit artiklar ihop med författaren och debattören Petra Östergren kring ämnet sexualpolitik.