Petra Östergren – ett perspektiv i kvinnokampen?

Petra Östergren är en stark röst inom den feministiska debatten i Sverige. Hon är forskare, författare och debattör men också instruktör i självförsvar. Just hennes vinkling med feministiskt självförsvar har gjort henne känd. Petra Östergen föddes 1965 i Kiruna. Idag bor hon i Stockholm men har i perioder bott utomlands, mest i Australien. På 1980-talet började hennes engagemang i feministiska frågor. Hon påbörjade studier i socialantropologi, tog en filosofie magisterexamen och har inlett forskarstudier. Östergren har också påbörjat en romantriologi där den första delen, Berättelsen om Esmara, har publicerats.

Feminism, studier och böcker?

Petra Östergren har intresserat sig stort för den feministiska kampen men har kritiserat radikalfeminismen, som hon tidigare samarbetet med, och ifrågasätter den så kallade könsmaktsordningen. Östergren menar att den tvingar in kvinnor i nya könsroller och hon menar också att makt och våld kan se likadan ut i lesbiska förhållanden som i heterosexuella relationer. Om detta skriver hon i en artikel i tidskriften Bang.

Östergren ville studera varför frågor om kvinnor och sexualitet är en sådan laddad fråga och just denna frågeställning resulterade i en filosofie magisterexamen och i en bok med titeln Porr, horor och feminister. I boken skriver Östergren om det svenska prostitutionsmotståndet från 1970-talet och framåt och studerar de argument som ofta förs fram mot pornografi och prostitution.

2008, samma år som Östergren påbörjade en forskarutbildning i socialantropologi vid Lunds universitet, publicerades antologin F-ordet. Mot en ny feminism med Östergren som redaktör. I boken skriver debattörer och skribenter om nya perspektiv på feministiska frågor.

I Östergrens doktorsavhandling studerar hon den svenska sexköpslagens funktioner och meningar. Hon kritiserar den svenska sexköpslagen och förespråkar en avkriminalisering av sexköp för sexsäljarens bästa. Här går hon också mot vad radikalfeministerna anser om sexualpolitiken. Vid sidan av sitt skrivande och forskarstudierna är Östergren en uppskattad föreläsare. Hon föreläser ofta för organisationer, universitet och olika arbetsplatser och engagerar sig i den offentliga debatten.

Kvinnligt självförsvar?

Parallellt med studierna startade Petra Östergren företaget Pandora. Här har hon arbetat som instruktör i kvinnligt självförsvar. Hon har utvecklat en tre-stegs modell där hon lär ut mentalt, verbalt och fysiskt försvar. Detta har Östergren också skrivit om i boken Slå tillbaka! En handbok i självförsvar för kvinnor som gavs ut 1993. Våld mot kvinnor finns runt oss i vardagen och många kvinnor är rädda för att gå ut på kvällen eller ta en joggingrunda eller gå hem från busshållplatsen.

Att röra sig fritt i samhället borde vara en självklarhet för alla men de kvinnor som är med om ett övergrepp har större chans att klara sig om de gör motstånd på olika sätt. Denna bok fick stor uppmärksamhet i medierna. ??Samma ämne går igen i boken Att komma till ro med det allra värsta. Boken är väldigt personlig och här berättar Östergren om hennes uppväxt med en alkoholiserad mamma och hur mamman misshandlas till döds av en man hon haft en kort relation med. Östergren berättar om dessa svåra upplevelser men också hur detta har gjort henne stark. Östergren har också drivit en Kung-Fu klubb inom kajukenbo.