Lagar och regler att förhålla sig till vid försäljning av villa eller bostadsrätt

Först och främst är det viktigt att veta att lagarna skiljer sig åt vid försäljning av villa och bostadsrätt. Villa räknas som fast egendom vilket jordabalken reglerar. Medan bostadsrätt däremot räknas som lös egendom vilket köplagen därmed reglerar. Därför är det viktigt att ha koll på de lagar och regler som gäller för just dig innan du påbörjar en försäljning.

Vid försäljning av villa

Vid försäljning av villa är det viktigt att känna till lagar om vad som ingår i försäljningen. Det som ingår är i regel byggnadstillbehör och fastighetstillbehör.

Utöver det bör du dessutom ha koll på lagar och regler gällande dolda fel, eftersom det ofta är just dolda fel det kan uppstå tvister om i efterhand. Du bör ha koll på vad du som säljare har för upplysningsplikt. Men skulle det trots allt uppstå problem i efterhand kan du alltid få hjälp vid någon tvist utav en bostadsjurist.

Vid försäljning av bostadsrätt

Det viktigaste att veta gällande lagar vid försäljning av bostadsrätt är den upplysningsplikt du som säljare har. Anlitar du en mäklare har dessutom mäklaren ett ansvar inför lag. Det är viktigt att inte dölja uppenbara fel som finns i bostaden även ifall du säljer bostaden i befintligt skick.

Ta hjälp av extern och oberoende besiktningsman oavsett om du ska sälja eller köpa en bostad. Det är alltid en fördel att friska ögon går igenom det som ska köpas eller säljas. Genom en besiktning så får man svart på vitt vad som säljs eller vad man köper.