Andra typer av tak som man kan använda sig av

Idag finns det en rad olika sorters tak som du kan använda dig av på ditt boende. Tak som använts i Sverige under många år är gröna tak som består av levande växter. Tidigare kunde du oftast se gröna tak på timmerstugor men idag är det mer populärt och du kan se det även på nybyggen inne i städerna.

Vad är gröna tak?

Gröna tak är ett samlingsnamn för alla tak som har någon form av levande växter på sig. Ett grönt tak kan vara både ett tunt lager av växter men även tjockare lager som består av buskar eller träd. Sedumtak, grästak, mosstak och örttak är några exempel på gröna tak som används idag. Sedumtak är ett av de mest populära gröna taken.

Fördelar med gröna tak

Gröna tak kommer med en hel rad olika fördelar. Bland annat kan ett grönt tak hjälpa till att minska buller, skyddar tätskiktet mot UV-strålar, reducerar risken för översvämning samt bidrar till att du får en jämnare temperatur inomhus. Att ha ett grönt tak är ett miljövänligare alternativ än många andra tak som finns på marknaden idag. Läs mer här om du vill veta mer om installationen av gröna tak.